biuro@ziolkowskastudio.pl 663 811 791
CENTRUM KULTURY I PRZEDSZKOLE

Lokalizacja: Niemcz
Inwestor: gmina Osielsko
Rok: 2017
Typ: budynek użyteczności publicznej

 

W centrum kultury będzie koncentrować się życie kulturalne i rozrywkowe rozwijającej się wsi Niemcz. W budynku znajdzie się sala widowiskowa na 120 osób, sale dydaktyczne, pracownie i zaplecze. Część obiektu będzie pełnić rolę przedszkola dwuoddziałowego dla 50 dzieci. Zakres projektu obejmował także zagospodarowanie otaczającego terenu- zaplanowano tam scenę letnią i amfiteatr, park edukacyjny i tereny rekreacyjne dla mieszkańców.