biuro@ziolkowskastudio.pl 663 811 791
CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH

Lokalizacja: Połaniec
Inwestor: Gmina Połaniec
Rok: 2018
Typ: budynek użyteczności publicznej

Projekt konkursowy. Celem konkursu był projekt przebudowy i rozbudowy dawnej spółdzielni inwalidów na Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Obiekt znajduje się w miejscowości Połaniec, w obrębie historycznego układu urbanistycznego, w bliskim sąsiedztwie wpisanego do rejestru zabytków kościoła św. Marcina. Projektowana inwestycja miała na celu stworzenie w Połańcu miejsca spotkań dla społeczności lokalnych i działalności pozarządowej. Celem projektu była taka przebudowa i rozbudowa, aby przy jak najmniejszej ingerencji w obiekt istniejący, stworzyć budynek spełniający narzucone wymagania i harmonijnie wpisujący się w krajobraz.